Instrucțiune cu privire la completarea cererii de membru și a listei membrilor ”Partidului Schimbării”

  1. Vă rugăm să printați cererea de membru și lista membrilor de pe pagina www.partidulschimbarii.md/implica-te;
  2. Ambele documente, atât cererea, cât și lista sunt obligatorii pentru completare. Vă rugăm să completați ambele documente cu pix albastru;
  3. IMPORTANT. Lista de membri se completează conform principiului teritorial. Intr-o singură listă pot fi incluse DOAR persoanele din același raion sau municipiu.
  4. Completați datele personale conform buletinului de identitate. Atrageți atenție deosebită corectitudinii datelor personale – seriei și numărului buletinului de identitate compus din opt cifre (de ex. A 12345678 sau B 12345678). Completați datele cu buletinul în față. Semnați ambele documente așa cum ați semnat în buletin;
  5. Indicați ca domiciliu adresa indicată în buletinul de identitate;
  6. Pot semna cererea de membru doar persoanele care au atins vârsta de 18 ani;
  7. Important. Vă rugăm să indicați numărul Dvs de telefon la care Vă putem contacta. În cazul în care aveți adresă de e-mail, Vă rugăm mult să o indicați în cerere;
  8. Cererea și lista membrilor, ambele completate și semnate trebuie să fie aduse în original la adresa Grupului de inițiativă pe str. A. Mateevici 33, mun. Chișinău;
  9. Rugăm susținătorii partidului care doresc să se implice în colectarea cererilor în teritoriu să verifice corectitudinea completării datelor conform buletinului de identitate și a regulilor de completare indicate mai sus.


Close Menu